قابل توجه سهامداران گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/09/08 - 23:18

دعوت جهت تکمیل مدارک و اخذ برگه های مربوط به پروژه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/06/20 - 12:51

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/08/03 - 18:09

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان

مراسم كلنگ زني پروژه چشمه توتي ( زيتون )

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/04/12 - 09:33

دهم تير ماه 1396 مراسم كلنگ زني پروژه چشمه توتي با حضور مقامات كشوري و لشكري انجام شد

شروع عملیات اجرایی پروژه گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/09/20 - 17:43

عملیات اجرایی پروژه گل نرگس مورخ 1395/09/18 با حضور مسئولين كشوري و لشكري آغاز گرديد.

بازدید مدیران و مسئولین استانداری از روند اجرایی پروژه تنکابن

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/10/15 - 20:23

بازدید معاون محترم استاندار، مدیر کل دفتر فنی، مدیر کل مالی و اداری و هیئت مدیره شرکت تعاونی از روند اجرایی پروژه تنکابن مورخ 1395/10/09

واگذاري خدمات طراحي، معماري، سازه و .... پروژه گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/06/22 - 18:49

همکاری و مشارکت با شرکت ها

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/02/12 - 18:39

همكاري با شركت تعاوني يكتا خدمات جاويد كوثر استانداري اصفهان

راه اندازی سایت تعاونی مسکن

تاریخ و ساعت درج خبر :1394/12/09 - 16:37

راه اندازی سایت تعاونی مسکن صورت گرفت