« قابل توجه سهامداران گل نرگس »

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/11/21 - 08:36

آخرين تمديد مهلت پرداخت هزينه صدور پروانه ساخت به صورت علي الحساب

« قابل توجه سهامداران زيتون (چشمه توتي) »

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/11/30 - 08:14

تمديد مهلت پرداخت علي الحساب هزينه تسطيح ، خاكبرداري و خاكريزي اراضي پروژه چشمه توتي

آگهي مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/12/27 - 13:41

جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده نوبت دوم

«قابل توجه كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري»

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/12/04 - 15:21

واگذاري و انتقال امتياز

« قابل توجه كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن استانداري »

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/11/25 - 09:55

به روزرساني اطلاعات مالكيتي

اطلاعیه مزایده

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/07/11 - 17:09

فروش تعداد محدودی از واحدهای تنکابن

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده (نوبت اول)

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/07/11 - 17:19

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن کارکنان استانداری اصفهان

<< قابل توجه سهامداران گل نرگس >>

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/06/22 - 06:41

پیش دریافت به صورت علی الحساب جهت پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمان

<< قابل توجه سهامداران چشمه توتي (زيتون) >>

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/06/22 - 07:23

پیش دریافت به صورت علی الحساب جهت شروع عملیات اجرایی تسطیح، خاکبرداری، و خاکریزی

مراسم كلنگ زني پروژه چشمه توتي ( زيتون )

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/04/12 - 09:33

دهم تير ماه 1396 مراسم كلنگ زني پروژه چشمه توتي با حضور مقامات كشوري و لشكري انجام شد

تكميل واحد هاي پروژه شهرك زاينده رود

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/03/03 - 11:26

واگذاري خدمات طراحي، معماري، سازه و .... پروژه گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/06/22 - 18:49

شروع عملیات اجرایی پروژه گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/09/20 - 17:43

عملیات اجرایی پروژه گل نرگس مورخ 1395/09/18 با حضور مسئولين كشوري و لشكري آغاز گرديد.

بازدید مدیران و مسئولین استانداری از روند اجرایی پروژه تنکابن

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/10/15 - 20:23

بازدید معاون محترم استاندار، مدیر کل دفتر فنی، مدیر کل مالی و اداری و هیئت مدیره شرکت تعاونی از روند اجرایی پروژه تنکابن مورخ 1395/10/09

همکاری و مشارکت با شرکت ها

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/02/12 - 18:39

همكاري با شركت تعاوني يكتا خدمات جاويد كوثر استانداري اصفهان

راه اندازی سایت تعاونی مسکن

تاریخ و ساعت درج خبر :1394/12/09 - 16:37

راه اندازی سایت تعاونی مسکن صورت گرفت