آگهی مناقصه

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/12/10 - 12:58

عملیات خاکبرداری گودبرداری و حمل مصالح پروژه گل نرگس

اعضا محترم پروژه چشمه توتی

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/11/06 - 12:28

اخطاریه نوبت اول

«قابل توجه كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري»

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/12/04 - 15:21

واگذاري و انتقال امتياز

( قابل توجه سهامداران گل نرگس )

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/02/09 - 08:31

قرارداد مشاركت در ساخت

قابل توجه اعضا محترم پروژه چشمه توتی

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/06/02 - 13:50

قابل توجه کلیه اعضا چشمه توتی

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/08/02 - 11:06

تمدید مهلت پرداخت هزینه تفکیک

« قابل توجه كليه اعضاء محترم شركت تعاوني مسكن استانداري »

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/11/25 - 09:55

به روزرساني اطلاعات مالكيتي

اعضا محترم پروژه گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/11/06 - 11:48

اخطاریه نوبت اول

عملیات اجرائی گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/10/12 - 11:12

اطلاعيه پروژه چشمه توتي

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/02/30 - 13:41

آخرين تمديد مهلت پرداخت هزينه تسطيح

« قابل توجه سهامداران گل نرگس »

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/11/21 - 08:36

آخرين تمديد مهلت پرداخت هزينه صدور پروانه ساخت به صورت علي الحساب

« قابل توجه سهامداران زيتون (چشمه توتي) »

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/11/30 - 08:14

تمديد مهلت پرداخت علي الحساب هزينه تسطيح ، خاكبرداري و خاكريزي اراضي پروژه چشمه توتي

شروع عملیات اجرایی پروژه گل نرگس

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/09/20 - 17:43

عملیات اجرایی پروژه گل نرگس مورخ 1395/09/18 با حضور مسئولين كشوري و لشكري آغاز گرديد.

قابل توجه مالکین پروژه 27 واحدی شهرک زاینده رود

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/07/15 - 13:46

اعلام نواقصات و عیوب مرتبط با پیمانکار

قابل توجه کلیه اعضا محترم تعاونی مسکن کارکنان استانداری

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/08/18 - 13:15

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

همکاری و مشارکت با شرکت ها

تاریخ و ساعت درج خبر :1395/02/12 - 18:39

همكاري با شركت تعاوني يكتا خدمات جاويد كوثر استانداري اصفهان

<< قابل توجه سهامداران چشمه توتي (زيتون) >>

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/06/22 - 07:23

پیش دریافت به صورت علی الحساب جهت شروع عملیات اجرایی تسطیح، خاکبرداری، و خاکریزی

اطلاعیه

تاریخ و ساعت درج خبر :1398/07/06 - 13:16

سهام باغ تالار گلدشت

<< قابل توجه سهامداران گل نرگس >>

تاریخ و ساعت درج خبر :1397/06/22 - 06:41

پیش دریافت به صورت علی الحساب جهت پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمان

راه اندازی سایت تعاونی مسکن

تاریخ و ساعت درج خبر :1394/12/09 - 16:37

راه اندازی سایت تعاونی مسکن صورت گرفت

مراسم كلنگ زني پروژه چشمه توتي ( زيتون )

تاریخ و ساعت درج خبر :1396/04/12 - 09:33

دهم تير ماه 1396 مراسم كلنگ زني پروژه چشمه توتي با حضور مقامات كشوري و لشكري انجام شد