«اطلاعيه»

با عرض تبريك به مناسبت عيد غدير و گراميداشت هفته دولت و روز كارمند خدمت كليه محترم اعضاء شركت تعاوني مسكن، ضمن تشكر ويژه از همكاري و مساعدت استاندار محترم، معاونين محترم استاندار و مديران كل استانداري با پيگيري به‌عمل‌آمده در راستاي تعيين تكليف و ادامه پروژه چشمه توتي موارد ذيل به اطلاع كليه مالكين محترم پروژه مذكور می‌رسد.
1- با هماهنگي به‌عمل‌آمده با مسئولين شهرداري اصفهان، مقرر گرديد يك نفر از نماينده مالكين هر بلوک از استانداري به‌عنوان نماينده ساير مالكين با هماهنگي آقاي مهندس طاهريان به شهرداري منطقه مراجعه و نسبت به تشكيل پرونده و پرداخت هزینه‌های تفكيك بلوك اقدام نمايد. ضمناً چهارگوشه زمين تحويل نماينده خواهد گرديد.
2- با عنايت به هماهنگي به‌عمل‌آمده تخفيف بسيار مناسب بيش از 50درصد براي كساني كه تا پايان مهرماه به شهرداري مراجعه نمايند، توسط شهرداري منظور خواهد شد؛ 20 درصد مساحت بلوك از قرار متري چهار میلیون و پانصد هزارتومان محاسبه و دريافت می‌گردد.
براي كساني كه تا تاريخ مذكور مراجعه ننمايند، شهرداري بر اساس ضوابط روز نسبت به وصول مبلغ اقدام می‌نماید، 43 درصد مساحت بلوك بر اساس مبلغ كارشناسي روز زمين، محاسبه و دريافت خواهد شد.

3- مالكيني كه از شماره بلوك و ساير مالكين بلوك خود اطلاع ندارند می‌توانند باملاحظه برگه‌های واگذاري اوليه و يا از طريق تماس تلفني با آقاي مهندس طاهريان (داخلي 1293 ) اطلاعات لازم را كسب نمايند.
با عنايت موارد فوق تأکید می‌گردد، شهرداري صرفاً پاسخگوي نماينده مالكين بلوك می‌باشد و از پاسخ‌گویی به تک‌تک اعضاء معذور می‌باشد؛ لذا توصيه می‌گردد از مراجعه تكي و يا بدون هماهنگي با آقاي مهندس طاهريان به شهرداري خودداري گردد و ضمن هماهنگي با ساير مالكين بلوك خود نسبت به آماده نمودن وجه موردنظر در مدت مقرر و مراجعه و تشكيل پرونده در شهرداري اقدام و چهارگوشه زمين خود را نيز با هماهنگي با آقاي مهندس طاهريان تحويل بگيريد.
ضمناً تعاوني مسكن من بعد هیچ‌گونه تعهدي نسبت به اراضي مذكور يا هرگونه مشكل پیش‌آمده در اثر عدم تحويل زمين و پرداخت وجه نخواهد داشت.

با تشکر
هیئت‌مدیره تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان