اطلاعيه
قابل توجه اعضاء محترم داراي امتياز در پروژه گل نرگس

سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً به اطلاع می‌رساند؛ به حول و قوه الهي و پیگیری‌های مستمر هیئت‌مدیره در سال 1398 و توافقات حاصله با تعاوني مسكن مركز آموزش توپخانه و گروه‌های 44 و 45 ( مرآتو) مالكيت و تحويل قطعي بلوك 13 مربوط به اين شركت تعاوني صورت پذيرفت و مراحل اداري انجام مناقصه و عمليات اجرايي گودبرداری پروژه در آينده نزديك اجرا خواهد گرديد.
مرتضائي فر
مدیرعامل