اطلاعيه
قابل‌توجه اعضاء محترم داراي امتياز در پروژه گل نرگس

سلام علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً ضمن تبريك حلول ماه پر خیر و بركت رمضان و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما عزيزان به استحضار می‌رساند؛ به حول و قوه الهي و پیگیری‌های مستمر و بی‌دریغ هیئت‌مدیره در سال1398 و 1399 پروانه ساختمان پروژه گل نرگس به صورت دو بلوك مجزا ( دستگاه يك و دستگاه دو ) توسط شهرداري منطقه پنج صادر گرديد.
همچنین علیرغم شيوع ويروس كرونا كه باعث تاخيراتي در اجراي پروژه گرديد در سال 1398 مناقصه جهت تعيين پيمانكار خاک‌برداری و گودبرداری برگزار و در سال 1399 اقدام به عقد قرارداد با شركت نيك ساخت‌وساز سپاهان جهت عمليات خاک‌برداری انجام شد.
و سرانجام در تاريخ 08/02/1399 زمين مربوطه جهت شروع عمليات اجرایی طبق قرارداد منعقده به پيمانكار تحويل گرديد.شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري