اخطاريه نوبت دوم
عضو محترم پروژه تنكابن


سلام‌علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً پیرو اخطاریه شماره 252/ ت م/99 مورخ 1399/06/20به اطلاع میرساند؛ با توجه به اینکه مهلت 15 روزه جنابعالی به اتمام رسیده است مبلغ بدهی شما با کسر 10 درصد از ثمن معامله جهت انتقال سند و مابقی با احتساب 25 درصد جریمه محاسبه گردیده شده است.
لذا شايسته است؛ بدهي خود را حداكثر تا تاريخ 1399/07/20 به‌حساب سپرده كوتاه مدت شماره 0202738188006 بانك ملي شعبه استانداري واريز و فيش مربوطه را به دفتر تعاوني مسكن ارائه نماييد. ir 360170000000202738188006
بديهي است پس از تاريخ مذكور تعاوني از انتقال سند مالكيت معذور و براساس ماده 58 اساسنامه (شركت تعاوني می‌تواند با تصويب هیئت‌مدیره پس از دو بار اخطار كتبي به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از دومين اخطار نسبت به فسخ یک‌طرفه قرارداد فی‌مابین اقدام و عين مبلغ واریزشده توسط عضو به تعاوني را به‌حساب عضو مسترد نمايد.)، اقدام لازم به عمل خواهد آمد .شركت تعاوني مسكن كاركنان استانداري اصفهان