جناب آقاي مهندس تركان
مسئول محترم حفاظت فيزيكي پروژه گل نرگس

سلام علیکم ،
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد آل محمد ، احتراماً باعنايت به شروع عمليات گودبرداري پروژه متعلق به اين شركت، توسط شركت نيك ساخت‌وساز سپاهان؛ دستور فرمایید ضمن همكاري لازم با شركت مذكور، نسبت به صدور مجوز تردد آقايان :
1) محمدرضا پور قدیری ( نماينده تعاوني)
2) مهندس سيد علي موسوي ( نقشه‌بردار)
3) مهندس سياووش ناظريان ( ناظر پروژه)
اقدام لازم معمول و نتيجه را اعلام نماييد.


گشتاسب مرتضائي فر
مدير عامل

رونوشت:
• مديرعامل محترم شركت نيك ساخت‌وساز سپاهان جهت اطلاع و اقدام
• جناب آقاي مهندس سياووش ناظريان جهت اطلاع و اقدام
• آقاي مهندس محمدرضا پور قدیری جهت اطلاع و اقدام لازم
• آقاي مهندس سيد علي موسوي جهت اطلاع و اقدام لازم